O firmie

Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Zegar słoneczny
Pomysł mierzenia czasu, a więc czegoś nie dającego się ani zobaczyć ani dotknąć jest jednym z najdowcipniejszych na jaki człowiek wpadł. Zegarów słonecznych używano najpierw w krajach bardzo nasłonecznionych np. w Egipcie a prawdziwym wynalazcą zegarów słonecznych miał być Anaksymander z Miletu w VI wieku p n e.

Firma Neolit specjalizuje się w ręcznie wykonywanych ogrodowych zegarach słonecznych. Zegar słoneczny jest doskonałą i oryginalną, stosowaną od czasów starożytynych ozdobą ogrodów, placów i parków.

Wykonujemy zegary słoneczne jako produkt niepowtarzalny plastycznie. Nasze zegary nie są produkcją masową, każdy z nich jest projektowany indywidualnie biorąc po uwagę miejsce instalacji zegara oraz indywidualnie życzenia klientów.

Wykonywane przez nas zegary mają ręcznie wykuwaną ornamentykę na postumentach i indywidualnie projektowane tarcze zegarowe. Przewidujemy możliwość współuczestnictwa klienta na etapie projektowania ornamentyki zegara np. umieszczenie znaków zodiaku rodziny, umieszczenia logo firmy, czy wybór wzorów.